کلیسای آب انبار استانبول از قرن ششم به سفارش امپراطور روم ژوستینین اول برای فراهم آوردن آب برای ساکنان استانبول ساخته شد . گردشگران تور استانبول در مورد فناوری معماری بسیار پیشرفته رومیان باستان درساخت این مکان شگفت‌زده خواهند شد. این کلیسا به عنوان قصر غرق شده شناخته شده و مخازن زیرزمینی فقط چند قدم از مسجد کبود فاصله دارند. مخزن این کلیسا می‌تواند ۲.۸ میلیون فوت مکعب از آب را در خود نگه دارد. این کلیسا معماری بسیار پیچیده ای دارد که حاکی از توانایی مردمان روم می باشد. زمانی که این کلیسا تاسیس شد از آن به قصر غرق شده یاد می کردند.